GTO Complete – Freeskate

775,00

Adapt GTO Complete – Freeskate

Let op, bij de opmerkingen kunt u aangeven welke setup u wilt hebben!

Â

De GTO is sinds de release een sterk punt in de Adapt-line-up.

Hoewel de GTO dit jaar wat veranderingen heeft ondergaan, voelden we de noodzaak om zijn nalatenschap voort te zetten en de naam te behouden.

De belangrijkste upgrade in de GTO 2020 is het huidmateriaal. We gebruiken nog steeds ons vertrouwde nubuckleer, maar zijn erin geslaagd dit te verbeteren. We deden dit door het nubuckleer een beetje dunner te maken. Het dunnere materiaal betekent dat de huid net iets flexibeler is, wat resulteert in een betere pasvorm. Hoewel het oudere GTO-model enige pauze in de tijd nodig had, vormt de GTO 2020 naar je voeten meteen uit de doos.

Kortom, het nubuck v2-leer biedt dezelfde sterkte en duurzaamheid, maar met een betere pasvorm. De riemen zijn nu ook enkel-laags om de pasvorm en het comfort te vergroten. Om het nieuwe leer te benadrukken, hebben we gekozen voor een nieuw huidontwerp en een backlogo dat past bij de nieuwe look.

Â

De Adapt GTO Hyperskate is het kindje van skate-ontwerper Pieter Wijnant. Pieter was het grootste deel van zijn leven geobsedeerd door handgebouwde hypercars en gebruikte zijn passie en kennis om de ultieme hyperskate te creëren. Door dezelfde technologie en mindset te gebruiken die de hypercar-industrie gebruikt, is de Adapt GTO het toppunt van skate-ontwerp.

Geïnspireerd door het steigerende paard, werd de naam GTO gegeven aan de ultieme skate.

De GTO-raceserie had geen beperkingen en werd uit de motorsport verbannen omdat ze te gevaarlijk was. Alle GTO-auto’s die werden gebouwd, hadden geen ander doel dan de lat hoger te leggen voor elke auto die ooit werd gemaakt. De Adapt GTO is een skate met geen ander doel dan de lat hoger te leggen voor elke skate die ooit is gemaakt.

De GTO-shell is een Hyperskate Diolene-shell, afgewerkt met extra lagen 3k carbon zwart twill voor een verbeterde responsiviteit en een donkere uitstraling. Net als alle Hyperskate-modellen heeft de GTO de Quattromount. De Quattromount is de meest veelzijdige montuur in de branche, omdat deze zowel op 165 mm en 195 mm frames past als op het nieuwe Symetrics Quattro-frame. De steun biedt ook een extreem laag zwaartepunt, met de wielen zo dicht mogelijk bij je voeten.

De GTO heeft voeringmateriaal op stoom. Dit hoogwaardige voeringmateriaal is 10x zo duurzaam als echt leer en 3x zo dun, wat resulteert in een zeer dicht gevoel aan de voet en een verhoogde responsiviteit. Al meer dan 2 jaar getest door Pieter zonder tekenen van zichtbare slijtage.

Â

Je kunt kiezen uit verschillende opstellingen om je perfecte Hyperskate te maken.

Enerzijds bieden we het Symetrics Quattromount-frame, anderzijds bieden we verschillende varianten van de Symetrics Hyperframes.

In tegenstelling tot gewone frames wordt het Quattromount-frame aan de buitenkant van het frame gemonteerd met behulp van 4 M6-bouten. Dit verbetert de krachtoverbrenging en de algehele sterkte van het frame aanzienlijk. Het Quattromount-frame is CNC-gefreesd uit een massief blok van 7000 aluminium en past in een opstelling van 2×84 mm en 2×90 mm.

Het Symetrics Hyperframe is nu beschikbaar in 4×80, 4×84, 4×90, 3×90 en 3×110 varianten. Het Hyperframe is CNC gesneden uit 7075 blok aluminium en heeft een perfect gecentreerde bevestiging om het ultieme gevoel van controle te creëren. De volledig intacte framewanden en drievoudige brug zorgen ervoor dat het Hyperframe de sterkste op de markt is. De Hyperskate GTO wordt aangevuld met de Symetrics Superfast wielen (verkrijgbaar in 80 mm, 84 mm, 90 mm en 110 mm) en Symetrics ABEC9 lagers.

Het GTO-pakket bevat ook aluminium CNC-bewerkte riem- / boutbeschermers.

Â

Note:

Voor alle informatie over adapt kunt u hier terecht

Â

The GTO has been a strongpoint in the Adapt line up since its release.

Even though the GTO has gotten some changes this year, we felt the need to continue its legacy and keep the name.

The major upgrade in the 2020 GTO is the skin material. We are still using our trusty nubuck leather, but managed to improve on it. We did this by making the nubuck leather a bit thinner. The thinner material means the skin is just a little bit more flexible, which results in a better fit. While the older GTO model needed some break in time, the GTO 2020 forms to your feet straight out of the box.

In short, the nubuck v2 leather provides the same strength and durability but with a better fit. The straps are now also single layered to increase fit and comfort.                             To emphasize the new leather, we went for a new skin design and back logo to match the new look.

Â

The Adapt GTO Hyperskate is the brainchild of skate designer Pieter Wijnant. Being obsessed by hand build hypercars for most of his life, Pieter used his passion and knowledge to create the ultimate hyperskate. By using the same technology and mindset the hypercar industry uses, the Adapt GTO is the pinnacle of skate design.

Inspired by the prancing horse, the name GTO was given to the ultimate skate.

The GTO race series had no limitations and was banned from motorsports for being too dangerous. All GTO cars that were built were left with no other purpose than to raise the bar for every car ever made. The Adapt GTO is a skate with no other purpose than to raise the bar for every skate ever made.

The GTO shell is a Hyperskate Diolene shell, finished with extra layers of black twill 3k carbon for improved responsiveness and a dark look. Like all Hyperskate models, the GTO features the Quattromount. The Quattromount is the most versatile mount in the industry as it fits both 165mm and 195mm frames as well as the new Symetrics Quattro frame. The mount also provides an extremely low centre of gravity, with the wheels as close to your feet as possible.

The GTO has On-steam lining material. This high performance lining material is 10x as durable as real leather and 3x as thin, resulting in a very close feel to the foot and increased responsiveness. Tested by Pieter himself for over 2 years with no signs of visible wear and tear.

You can choose between several different setups to create your perfect Hyperskate.

On the one hand we offer the Symetrics Quattromount frame, on the other hand we offer several variants of the Symetrics Hyperframes.

Unlike regular frames, the Quattromount frame is mounted on the outside of the frame, using 4 M6 bolts. This greatly improves powertransfer and overall strength of the frame. The Quattromount frame is CNC machined out of a solid block of 7000 aluminium and fits a 2x84mm and 2x90mm setup.

The Symetrics Hyperframe is now available in 4×80, 4×84, 4×90, 3×90 and 3×110 variants. The Hyperframe is CNC cut out of 7075 billet aluminium and features a perfectly centered mount to create the ultimate feeling of control. The completely intact frame walls and triple bridge make sure that the Hyperframe is the strongest on the market. The Hyperskate GTO is completed with the Symetrics Superfast wheels (available in 80mm, 84mm, 90mm and 110mm) and Symetrics ABEC9 bearings.

The GTO package also includes aluminium CNC machined strap/bolt protectors.

Â

Boot:

Dutch Nubuck v2 leather skin

Integrated high performance On-steam lining

High density memory foam

Mysole ‘Hyperskate’ insoles

Cut-to-size straps, Canadian waxed laces

Â

Shell:

Lightweight, impact absorbing Diolene shell and extra Twill carbon layers with integrated cuff

Thermoplastic shell and tongue

Quattro mount fits 165,195mm and new Symetrics Quattro frames

Â

Hardware:

Symetrics Quattromount frames 84mm/90mm or:

Symetrics 4x80mm/4x84mm/4x90mm/3x90mm/3×110 frames

Symetrics Superfast 80mm/84mm/90mm/110mm wheels

Symetrics ABEC9 bearings

Including aluminium CNC machined strap/bolt protectors

Bestel hier

Description

Adapt GTO Complete – Freeskate

Let op, bij de opmerkingen kunt u aangeven welke setup u wilt hebben!

Â

De GTO is sinds de release een sterk punt in de Adapt-line-up.

Hoewel de GTO dit jaar wat veranderingen heeft ondergaan, voelden we de noodzaak om zijn nalatenschap voort te zetten en de naam te behouden.

De belangrijkste upgrade in de GTO 2020 is het huidmateriaal. We gebruiken nog steeds ons vertrouwde nubuckleer, maar zijn erin geslaagd dit te verbeteren. We deden dit door het nubuckleer een beetje dunner te maken. Het dunnere materiaal betekent dat de huid net iets flexibeler is, wat resulteert in een betere pasvorm. Hoewel het oudere GTO-model enige pauze in de tijd nodig had, vormt de GTO 2020 naar je voeten meteen uit de doos.

Kortom, het nubuck v2-leer biedt dezelfde sterkte en duurzaamheid, maar met een betere pasvorm. De riemen zijn nu ook enkel-laags om de pasvorm en het comfort te vergroten. Om het nieuwe leer te benadrukken, hebben we gekozen voor een nieuw huidontwerp en een backlogo dat past bij de nieuwe look.

Â

De Adapt GTO Hyperskate is het kindje van skate-ontwerper Pieter Wijnant. Pieter was het grootste deel van zijn leven geobsedeerd door handgebouwde hypercars en gebruikte zijn passie en kennis om de ultieme hyperskate te creëren. Door dezelfde technologie en mindset te gebruiken die de hypercar-industrie gebruikt, is de Adapt GTO het toppunt van skate-ontwerp.

Geïnspireerd door het steigerende paard, werd de naam GTO gegeven aan de ultieme skate.

De GTO-raceserie had geen beperkingen en werd uit de motorsport verbannen omdat ze te gevaarlijk was. Alle GTO-auto’s die werden gebouwd, hadden geen ander doel dan de lat hoger te leggen voor elke auto die ooit werd gemaakt. De Adapt GTO is een skate met geen ander doel dan de lat hoger te leggen voor elke skate die ooit is gemaakt.

De GTO-shell is een Hyperskate Diolene-shell, afgewerkt met extra lagen 3k carbon zwart twill voor een verbeterde responsiviteit en een donkere uitstraling. Net als alle Hyperskate-modellen heeft de GTO de Quattromount. De Quattromount is de meest veelzijdige montuur in de branche, omdat deze zowel op 165 mm en 195 mm frames past als op het nieuwe Symetrics Quattro-frame. De steun biedt ook een extreem laag zwaartepunt, met de wielen zo dicht mogelijk bij je voeten.

De GTO heeft voeringmateriaal op stoom. Dit hoogwaardige voeringmateriaal is 10x zo duurzaam als echt leer en 3x zo dun, wat resulteert in een zeer dicht gevoel aan de voet en een verhoogde responsiviteit. Al meer dan 2 jaar getest door Pieter zonder tekenen van zichtbare slijtage.

Â

Je kunt kiezen uit verschillende opstellingen om je perfecte Hyperskate te maken.

Enerzijds bieden we het Symetrics Quattromount-frame, anderzijds bieden we verschillende varianten van de Symetrics Hyperframes.

In tegenstelling tot gewone frames wordt het Quattromount-frame aan de buitenkant van het frame gemonteerd met behulp van 4 M6-bouten. Dit verbetert de krachtoverbrenging en de algehele sterkte van het frame aanzienlijk. Het Quattromount-frame is CNC-gefreesd uit een massief blok van 7000 aluminium en past in een opstelling van 2×84 mm en 2×90 mm.

Het Symetrics Hyperframe is nu beschikbaar in 4×80, 4×84, 4×90, 3×90 en 3×110 varianten. Het Hyperframe is CNC gesneden uit 7075 blok aluminium en heeft een perfect gecentreerde bevestiging om het ultieme gevoel van controle te creëren. De volledig intacte framewanden en drievoudige brug zorgen ervoor dat het Hyperframe de sterkste op de markt is. De Hyperskate GTO wordt aangevuld met de Symetrics Superfast wielen (verkrijgbaar in 80 mm, 84 mm, 90 mm en 110 mm) en Symetrics ABEC9 lagers.

Het GTO-pakket bevat ook aluminium CNC-bewerkte riem- / boutbeschermers.

Â

Note:

Voor alle informatie over adapt kunt u hier terecht

Â

The GTO has been a strongpoint in the Adapt line up since its release.

Even though the GTO has gotten some changes this year, we felt the need to continue its legacy and keep the name.

The major upgrade in the 2020 GTO is the skin material. We are still using our trusty nubuck leather, but managed to improve on it. We did this by making the nubuck leather a bit thinner. The thinner material means the skin is just a little bit more flexible, which results in a better fit. While the older GTO model needed some break in time, the GTO 2020 forms to your feet straight out of the box.

In short, the nubuck v2 leather provides the same strength and durability but with a better fit. The straps are now also single layered to increase fit and comfort.                             To emphasize the new leather, we went for a new skin design and back logo to match the new look.

Â

The Adapt GTO Hyperskate is the brainchild of skate designer Pieter Wijnant. Being obsessed by hand build hypercars for most of his life, Pieter used his passion and knowledge to create the ultimate hyperskate. By using the same technology and mindset the hypercar industry uses, the Adapt GTO is the pinnacle of skate design.

Inspired by the prancing horse, the name GTO was given to the ultimate skate.

The GTO race series had no limitations and was banned from motorsports for being too dangerous. All GTO cars that were built were left with no other purpose than to raise the bar for every car ever made. The Adapt GTO is a skate with no other purpose than to raise the bar for every skate ever made.

The GTO shell is a Hyperskate Diolene shell, finished with extra layers of black twill 3k carbon for improved responsiveness and a dark look. Like all Hyperskate models, the GTO features the Quattromount. The Quattromount is the most versatile mount in the industry as it fits both 165mm and 195mm frames as well as the new Symetrics Quattro frame. The mount also provides an extremely low centre of gravity, with the wheels as close to your feet as possible.

The GTO has On-steam lining material. This high performance lining material is 10x as durable as real leather and 3x as thin, resulting in a very close feel to the foot and increased responsiveness. Tested by Pieter himself for over 2 years with no signs of visible wear and tear.

You can choose between several different setups to create your perfect Hyperskate.

On the one hand we offer the Symetrics Quattromount frame, on the other hand we offer several variants of the Symetrics Hyperframes.

Unlike regular frames, the Quattromount frame is mounted on the outside of the frame, using 4 M6 bolts. This greatly improves powertransfer and overall strength of the frame. The Quattromount frame is CNC machined out of a solid block of 7000 aluminium and fits a 2x84mm and 2x90mm setup.

The Symetrics Hyperframe is now available in 4×80, 4×84, 4×90, 3×90 and 3×110 variants. The Hyperframe is CNC cut out of 7075 billet aluminium and features a perfectly centered mount to create the ultimate feeling of control. The completely intact frame walls and triple bridge make sure that the Hyperframe is the strongest on the market. The Hyperskate GTO is completed with the Symetrics Superfast wheels (available in 80mm, 84mm, 90mm and 110mm) and Symetrics ABEC9 bearings.

The GTO package also includes aluminium CNC machined strap/bolt protectors.

Â

Boot:

Dutch Nubuck v2 leather skin

Integrated high performance On-steam lining

High density memory foam

Mysole ‘Hyperskate’ insoles

Cut-to-size straps, Canadian waxed laces

Â

Shell:

Lightweight, impact absorbing Diolene shell and extra Twill carbon layers with integrated cuff

Thermoplastic shell and tongue

Quattro mount fits 165,195mm and new Symetrics Quattro frames

Â

Hardware:

Symetrics Quattromount frames 84mm/90mm or:

Symetrics 4x80mm/4x84mm/4x90mm/3x90mm/3×110 frames

Symetrics Superfast 80mm/84mm/90mm/110mm wheels

Symetrics ABEC9 bearings

Including aluminium CNC machined strap/bolt protectors

SKU: 35374 Category: